Mi-Jeung, uitgezonden naar Zuid-Korea, maakt deel uit van de regio Europa. Ze is docent in de theologie, zowel in Zuid-Korea als aan het Centre Sèvres in Parijs. In Zuid-Korea leidt en begeleidt ze groepen die zich verbonden voelen met onze spiritualiteit: lectio divina, opleiding in de geestelijke begeleiding, Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven….