Als zusters van Sint-Andreas
zijn we door Christus bijeengeroepen
om uitgezonden te worden
en te werken «in zijn wijngaard».
De wijngaard is de wereld
waarin Hij zelf aan het werk is.

Ongeacht leeftijd of specifieke bekwaamheden, ontvangt elke zuster een “zending”  waardoor ze verbonden is aan de zending van Christus zelf en waardoor ze deelneemt aan het apostolische engagement van de hele Congregatie.

Onze activiteiten zijn divers: ze variëren van taken binnen de Congregatie tot het uitoefenen van een beroep in niet-confessionele milieus.

Het geven van retraites volgens de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, persoonlijke begeleiding van jongeren en volwassenen…

… theologisch onderwijs, liturgisch en pastoraal werk,
geestelijke vorming…

… ziekenhuis- en studentenpastoraat…

… jongerenpastoraat,
catechese aan kinderen en volwassenen, catechumenaat…

… begeleiding van mensen met een beperking,
zieken- en ouderenbezoek, verenigingsleven…

… geen enkele beroeps- of maatschappelijke sector is bij voorbaat uitgesloten.

Wij werken vaak samen:

  • met de Jezuïeten bij de begeleiding van retraites en bezinningsdagen (bijvoorbeeld in Chatelard bij Lyon, en La Pairelle in Namen);
  • met de broeders van Taizé voor de internationale ontmoetingen;
  • met zusters van andere congregaties, soms van andere christelijke denominaties;
  • met leken op de vele plaatsen waar we actief zijn.