“Wat de woestijn zo mooi maakt
is dat zij soms een waterput verbergt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)