chapelle
contemplation
contemplation
Soeur à la chapelle
deux soeurs
chapelle
soeur au bureau
soeur a la chapelle
deux soeurs
PlayPause
previous arrow
next arrow

Wij zijn een apostolische gemeenschap
die leeft volgens de spiritualiteit van Ignatius van Loyola.

Kenmerkend voor onze gemeenschap zijn haar internationale karakter,
oecumenische openheid en een inzet voor kerk
en samenleving die heel verschillende vormen kan aannemen.

Wij zijn een apostolische gemeenschap die leeft volgens
de spiritualiteit van
Ignatius van Loyola.

Kenmerkend voor onze gemeenschap zijn haar internationale karakter, oecumenische openheid en een inzet voor kerk en samenleving die heel verschillende vormen kan aannemen.

We zijn samengebracht door Christus.

In zijn naam laten we ons uitzenden in de wereld,
naar de plaatsen waar we God en onze medemensen
het beste van dienst kunnen zijn.

We zijn samengebracht door Christus.

In zijn naam laten we ons uitzenden in de wereld, naar de plaatsen waar we God en onze medemensen het beste van dienst kunnen zijn.

Solidariteit met de armen heeft ons in de 13e eeuw in Doornik op weg gezet. Sindsdien heeft deze solidariteit door de eeuwen en de gebeurtenissen van de geschiedenis heen verschillende vormen aangenomen.
We hebben hierin steeds Gods trouw ervaren.

Deze trouw opent ons steeds meer voor het onverwachte; wanneer we de stem van Christus horen, kunnen we in alle eenvoud vertrouwen op Hem die ons zegt:
” Kom en zie…”

Welkom aan ieder die onze website bezoekt en ons beter wil leren kennen.

Actualiteiten