Ramegnies-Chin ligt vlakbij de plaats
waar de Congregatie gesticht is.
Het is het moederhuis
en tevens is hier het generalaat gevestigd.

Een groot deel van de gemeenschap bestaat uit oudere zusters die hulp of zorg nodig hebben. Hun aanwezigheid en gebed zijn een steun voor het werk van het generalaat. Zij dragen op die manier de hele Congregatie. Andere zusters zijn werkzaam binnen de gemeenschap, of zijn betrokken bij activiteiten in de omgeving en in het bisdom. Een kleine groep houdt zich bezig met het bestuur van de Congregatie.

icône de la communauté de Bose
© Communauté de Bose

De gemeenschap ontvangt ook zusters van andere gemeenschappen en uit andere werelddelen. Gasten vinden er een plek om tot rust te komen, voor bezinning of om een retraite te doen. Anderen komen regelmatig deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed.

Omdat de krachten afnemen en het gebouw te groot en te kostbaar in onderhoud geworden is, hebben we besloten deze plek te verlaten en een nieuwe gemeenschap in Brussel te beginnen. Op die manier denken we beter aan te kunnen sluiten bij de huidige behoeften van de Kerk en de maatschappij, en beter rekening te kunnen houden met wie en wat wij op dit moment als gemeenschap zijn : veel internationaler dan vroeger, een kleiner aantal zusters, en openstaand voor nieuwe vormen van apostolisch werk.

«Wij zijn aan geen enkele plaats gebonden
en willen beschikbaar blijven voor de dienst van de Kerk.
De geest van de Constituties geeft ons de ruimte
en opent wegen
om overal op aarde te leven en te dienen
naar gelang de omstandigheden van plaats, tijd en personen.»

(Algemene Congregatie 2017)

«Wij zijn aan geen enkele plaats gebonden
en willen beschikbaar blijven voor de dienst van de Kerk.
De geest van de Constituties geeft ons de ruimte
en opent wegen
om overal op aarde te leven en te dienen
naar gelang de omstandigheden van plaats, tijd en personen.»

(Algemene Congregatie 2017)

Verder lezen...