Wij wonen in het dorp Ameugny. In deze gemeenschap bevindt zich op dit moment het noviciaat.

Wij werken hoofdzakelijk in de ontvangst in Taizé, dat dichtbij Ameugny ligt.

Ons gezamenlijk leven
in Ameugny

Op dit moment zijn wij met 15 zusters van 10 nationaliteiten en uit 3 werelddelen. De gemeenschap bestaat uit geprofeste en tijdelijk geprofeste zusters, en novicen.

‘s Ochtends en ‘s avonds komen wij in onze kapel bij elkaar voor het gemeenschappelijk gebed.

Zang, stilte, luisteren naar het Woord zijn onze bron.

© Wieslawa Klemens

«De gemeenschap krijgt gestalte
en vormt zich elke dag weer
dankzij de inbreng van iedereen»

«De broederlijke relaties…
bron van vreugde en wederzijdse steun,
plaats van respect en vertrouwen»

 

«De gemeenschap is de plaats
waar wij van elkaar leren
wat we willen verkondigen»

 

«Gekenmerkt door eenzaamheid
wordt ons gemeenschapsleven
meer gemeenschap»

Onze missie in Taizé
en elders

Uitgezonden zijn om bij te dragen aan de ontvangst in Taizé.

Ontvangst

Sinds 1966 nemen we deel aan en ondersteunen wij het pastoraat van de broeders van Taizé. Onze gemeenschap leeft op het ritme van de ontvangst met haar komen en gaan van bezoekers, afhankelijk van de tijd van het jaar. We nemen een groot aantal verschillende taken voor onze rekening.

Begeleiden

Ondanks de grote aantallen bezoekers, probeert Taizé geen massabijeenkomst te zijn. Persoonlijke aandacht staat voorop. Voor iedereen is het mogelijk om een van de broeders of zusters te ontmoeten voor een persoonlijk gesprek.

Als zusters van Sint-Andreas situeren wij ons precies daar, op die plaatsen en momenten van luisteren. Soms leidt dit voor een jongere tot een regelmatige persoonlijke begeleiding: wekelijks, voor de vrijwilligers die meerdere maanden in Taizé doorbrengen, of zo nu en dan voor degenen die af en toe langskomen.

Het begeleiden en het getuige zijn van het persoonlijke en geestelijke zoeken van de jongeren zet ons in het hart van onze ignatiaanse roeping: anderen helpen om over het geloof en de invulling van hun leven na te denken.

In de lijn van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius leiden we de weken van stilte(retraite) met de mogelijkheid daarin persoonlijk begeleid te worden.

© Wieslawa Klemens

Regelmatig nemen we deel aan het gebed in Taizé, temidden van alle aanwezigen op de heuvel.

Voor meer informatie over de zusters van Sint-Andreas in Taizé, zie deze bijdrage van zr Agnès Granier (pdf in het Frans), onze algemeen overste, in het kader van een bijeenkomst in Taizé in 2015 over de actualiteit van het religieuze leven.

In Taizé, maar niet alleen daar…

We maken ook deel uit van het leven in het dorp Ameugny. En enkelen van ons zijn actief in het bisdom, geven cursussen of geestelijke begeleiding.

Noviciaat

Onze gemeenschap is eveneens de vormingsgemeenschap voor de novicen. Periodes van gemeenschapsleven in Ameugny en werkzaamheden in Taizé worden afgewisseld met bijeenkomsten en ontmoetingen met novicen van andere ignatiaanse congregaties.

Verder lezen...