Monialen...

Het ziekenhuis is een klooster geworden. De ziekenverzorgsters zijn nu slotzusters. Het levensritme is veranderd. Een strikt slotleven wordt ingesteld. De stilte van het verwarmde hoofdvertrek en de kapel heeft de drukte van de ziekenzaal vervangen. De gemeenschap mag nu groeien: in enkele jaren tijd stijgt het aantal zusters van drie naar zesentwintig.
Een leven van soberheid, boetedoening en lange gebedstijden…. maar nog steeds in onderlinge liefde die zo centraal staat in de Regel van Augustinus.

règle de saint augustin
De monastieke regel
livre du père civoré
Boek geschreven door A. Civoré, aan ons gewijd

Reeds in het spoor van Ignatius...

Om de Regel aan te passen aan het monastieke leven, doet men een beroep op een Jezuïet, pater Antoine Civoré. De Jezuïeten zijn sinds kort in Doornik gevestigd en pater Civoré, assistent van de novicenmeester, is een man met van grote diepgang. Hij bewaart de gemeenschapsgeest van de regel van Augustinus en stelt voor de gemeenschap nieuwe Constituties op. Van nu af aan doen de zusters de Geestelijke Oefeningen van Ignatius en maken ze zich deze nieuwe spiritualiteit eigen.

livre du père civoré
Boek geschreven door A. Civoré, aan ons gewijd

Opvoedsters...

In de 18e eeuw beginnen de zusters meisjes in het klooster op te nemen, om hen te onderwijzen en hun opvoeding te voltooien, maar het karakter van slotklooster blijft gehandhaafd en ook het monastieke leven verandert niet. Zoals in vele andere kloosters in die tijd worden de slotzusters onderwijzeressen terwijl hun gemeenschap groeiende is. Wanneer de Franse Revolutie uitbreekt, zijn er rond de dertig zusters die een honderdtal leerlingen onder hun hoede hebben.

Séraphine Hauvarlet, prieure
Seraphine Hauvarlet, overste

In de clandestiniteit...

Tijdens de eerste jaren van de Revolutie zijn ze gespaard gebleven, maar in 1796 worden de zusters uit hun klooster verdreven en worden alle goederen in beslag genomen. De gebouwen worden als nationaal bezit verkocht. De zusters raken verspreid: velen keren terug naar hun families of verdwijnen zonder een spoor achter te laten…

Slechts enkele zusters doorstaan de storm: Séraphine Hauvarlet, de priorin, verzamelt enkele zusters om zich heen met wie zij, naar men zegt, vijf laar lang een naaiatelier runt in de Leerlooiersstraat in Doornik, vlakbij het voormalige klooster.