Het derde jaar

De jonggeprofesten die het moment van hun definitieve geloften (professie) naderen, worden vrijgesteld van hun werkzaamheden voor een derde vormingsperiode. Een ‘school van het hart’ die zes maanden tot een jaar duurt. Zij doen voor de tweede keer de 30-daagse Geestelijke Oefeningen. Ze herlezen samen hun vormingsjaren en ze verdiepen hun kennis van de Constituties, de ignatiaanse spiritualiteit, de geschiedenis van de Congregatie en het religieuze leven binnen de Kerk.

Tatiane, Sietske en Jessica op pelgrimstocht tijdens het Derde Jaar,
met Anne-Marie, een van de begeleiders

Tatiane en Sietske op pelgrimstocht
tijdens het Derde Jaar

Opname in
de Congregatie

De geloften van « eeuwige armoede, kuisheid en gehoorzaamheid »
leiden tot volledige opname in de Congregatie.

Degenen die tot het uitspreken van de laatste geloften zijn toegelaten, beloven ten overstaan van de algemeen overste zich volledig in te zetten voor de zendingen die zij van de Congregatie zullen ontvangen. Ze stellen zich beschikbaar om naar elke willekeurige plaats te worden gezonden.

De oriëntatie van ieder is het resultaat van een onderscheidingsproces waarin rekening wordt gehouden met ieders mogelijkheden, de behoeften van de Kerk en de wereld, en de actuele keuzes van Sint Andreas

Verder lezen…