"Als de Vader je roept om lief te hebben zoals Hij jou liefheeft,
in het vuur van zijn Geest, zalig ben je!"

Met vreugde hebben we twee nieuwe jong geprofeste zusters
in onze congregatie mogen verwelkomen.

Vanessa (Provincie Brazilië) en Wendy (Regio Europa)
verfolgen hun weg in het spoor van Christus,
de één in Sao Paulo, de ander in Lyon.

Alle gemeenschappen verheugen zich
over deze nieuwe fase van de weg met de Heer!

Video afspelen